Garantie

Garantie
Op alle producten die bikeshopnicodegroot levert zijn de standaard fabrieksgaranties van toepassing.
In de documentatie die bij de producten is bijgeleverd kunt u hier meer informatie over vinden.

Hoe kan ik aanspraak maken op garantie?
De garantietermijn gaat in op de dag van levering. Om aanspraak te maken op de garantievoorwaarden dient u een bewijs
aan van aankoop te kunnen overleggen.

Er is geen sprake van garantie in het geval van;
Natuurlijke slijtage van producten die aan standaard slijtage onderhevig zijn.
Er is geen sprake van garantie in het geval van;
Schade die te wijten is aan de consument al dan niet derde partijen die onjuist gebruik maken van het product / de producten.
Er is geen sprake van garantie in het geval van;
Schade die ontstaan is tijdens het monteren van het product / de producten en overige oorzaken van buitenaf.
Een defect en/of mankement evenals eventuele vervolgschade ontstaan door -, verkeerde montage - en/of onjuist gebruik van
het product / de producten valt buiten de garantievoorwaarden van Bikeshopnicodegroot.
Indien er een probleem is m.b.t. de juiste producten en/of de juiste aantallen, kunt u een e-mail sturen naar info@bikeshopnicodegroot.nl.
Hierbij zullen wij onze uiterste best doen om dit zo snel mogelijk naar behoren op te lossen.

LET OP: Wij verzoeken u om direct bij levering altijd de verpakking goed te controleren.
Ziet u een beschadiging (of valt er iets anders op) aan de verpakking, maak dan direct een foto hiervan.
Eventuele beschadigingen van producten moeten binnen 24 uur na levering per e-mail gemeld worden
inclusief foto van de beschadiging aan de verpakking + foto zonder verpakking (van de daadwerkelijke schade).

Kosten?
Indien het door u geconstateerde defect onder de garantie valt zijn er voor u geen kosten.
U ontvangt dan van ons een bericht waar u het defecte onderdeel heen kunt sturen de kosten ontvangt u terug.
Indien het door u geconstateerde gebrek geen garantie blijkt te zijn, maar door onjuiste montage of onjuist
gebruik is veroorzaakt, zijn alle verzendkosten voor uw rekening.